Yubiley

Kodu 2208
Adı Yubiley
Şərabı istehsal edən firma “Abşeron şərab” ATSC
Şərabın spirt faizi 45%
Şərabın həcmi 0,5 l
Şərabda istifadə olunan üzüm sortu Yerli şəraitdə becərilən üzüm sortları
Rəngi Açıq qızılıdan qızılıya çalan açıq qəhvəyiyədək
Şərabın kateqoriyası konyak
Şərabın dadı Dolğun, yumşaq, həmahəng
Buketi Xarakterik, şokolad və vanil tonları ilə
Şəkil
Diqər məlumatlar Konyak, keyfiyyətli palıd taxtasından hazırlanmış çəlləklərdə 10 il və daha çox saxlanılmış yerli seçmə köhnə konyak spirtindən hazırlanır.

Kəpəz

Kodu 2208
Adı Kəpəz
Şərabı istehsal edən firma “Abşeron şərab” ATSC
Şərabın spirt faizi 40%
Şərabın həcmi 0,5 l
Şərabda istifadə olunan üzüm sortu Yerli şəraitdə becərilən üzüm sortları
Rəngi Açıq qızılıdan qızılıya çalan açıq qəhvəyiyədək
Şərabın kateqoriyası konyak
Şərabın dadı Dolğun,sərt
Buketi Xarakterik, yüngül, tütün-gül tonları ilə
Şəkil
Diqər məlumatlar Konyak, keyfiyyətli palıd taxtasından hazırlanmış çəlləklərdə 10 il və daha çox saxlanılmış yerli seçmə köhnə konyak spirtindən hazırlanır.

Göy-Göl

Kodu 2208
Adı Göy-Göl
Şərabı istehsal edən firma “Abşeron şərab” ATSC
Şərabın spirt faizi 42%
Şərabın həcmi 0,5 l
Şərabda istifadə olunan üzüm sortu Yerli şəraitdə becərilən üzüm sortları
Rəngi Açıq qızılı
Şərabın kateqoriyası konyak
Şərabın dadı Yumşaq, həmahəng
Buketi Xarakterik
Şəkil
Diqər məlumatlar Məşhurluğu ilə bütün SSRİ-ni “gəzib-dolaşmış” və müxtəlif beynəlxalq müsabiqələrdə mükafatlara layiq görülən “Göy-göl” konyakı mövcud istehsal ənənələri daha da inkişaf etdirilməklə ən son texnologiya ilə istehsal olunur. Konyakın açıq-qızılı rəngi ona gözoxşayan gözəllik verir. Vanil çalarlı zərif buketə, xoş və təravətli dada malikdir. “Göy-göl” konyakı müxtəlif çərəzlər və şirniyyatlarla daha gözəl ahəng yaradır.

Azərbaycan

Kodu 2204
Adı Azərbaycan
Şərabı istehsal edən firma “Xan”
Şərabın spirt faizi 16%
Şərabın həcmi
Şərabda istifadə olunan üzüm sortu Kaberne-Sovinyon-15%+Malbek-25%+Murvede-50%+Mədrəsə-10%
Rəngi Nar rənginə çalan tünd yaqutu
Şərabın kateqoriyası Desert
Şərabın dadı Yumşaq, dolğun, harmonik, xoş ədviyyə tamı ilə
Buketi Mürəkkəb, meyvə tonları ilə
Şəkil
Diqər məlumatlar Yüksək keyfiyyətli qırmızı süfrə şərabı, Azərbaycan Göygöl bölgəsində yetişdirilən “Şiraz” üzüm növündən şirənin əzinti ilə birlikdə qıcqırdılması yolu ilə hazırlanmışdır.

Azərbaycan

Kodu 2208
Adı Azərbaycan
Şərabı istehsal edən firma “Abşeron şərab” ATSC
Şərabın spirt faizi 45%
Şərabın həcmi 0,5
Şərabda istifadə olunan üzüm sortu Yerli şəraitdə becərilən üzüm sortları
Rəngi Açıq qızılıdan qızılı çalarlı açıq qəhvəyiyədək
Şərabın kateqoriyası konyak
Şərabın dadı Dolğun, yumşaq, həmahəng
Buketi Zərif şokolad və vanil tonları ilə
Şəkil
Diqər məlumatlar Konyak, keyfiyyətli palıd taxtasından hazırlanmış çəlləklərdə 10 il və daha çox saxlanılmış yerli seçmə köhnə konyak spirtindən hazırlanır.

Araz

Kodu 2204
Adı Araz
Şərabı istehsal edən firma “Xan”
Şərabın spirt faizi 10-13%
Şərabın həcmi
Şərabda istifadə olunan üzüm sortu Ağ aldərə
Rəngi Açıq samanıdan qızılıyadək
Şərabın kateqoriyası Süfrə
Şərabın dadı Təzə, harmonik, bütöv
Buketi Sorta uyğun təmiz
Şəkil
Diqər məlumatlar Yüksək keyfiyyətli ağ süfrə şərabı, Azərbaycan Göygöl bölgəsində yetişdirilən “Rkasiteli” və “Bayan Şirə” üzüm növündən alınmış, təbii üzüm şirəsinin aşağı temperaturda qıcqırdılması yolu ilə hazırlanmışdır.

Maral Göl

Kodu 2204
Adı Maral Göl
Şərabı istehsal edən firma “Xan”
Şərabın spirt faizi 9-14%
Şərabın həcmi
Şərabda istifadə olunan üzüm sortu Aliqote
Rəngi Açıq samanı, yaşıl çalarlı
Şərabın kateqoriyası Süfrə
Şərabın dadı Təzə, harmonik
Buketi Sorta uyğun, meyvə təravətli
Şəkil
Diqər məlumatlar Yüksək keyfiyyətli ağ süfrə şərabı, Azərbaycan Göygöl bölgəsində yetişdirilən “Bayan Şirə” üzüm növündən alınmış, təbii üzüm şirəsinin aşağı temperaturda qıcqırdılması yolu ilə hazırlanmışdır.

Ağsu

Kodu 2204
Adı Ağsu
Şərabı istehsal edən firma Az-Granata
Şərabın spirt faizi 9-14%
Şərabın həcmi 0,75 l
Şərabda istifadə olunan üzüm sortu Mədrəsə-30%+Xındoqnı-30%+Tavkveri-40%
Rəngi Yaqutudan tünd qırmızıya qədər
Şərabın kateqoriyası Süfrə
Şərabın dadı Dolğun, harmonik, ekstraktiv, bir qədər büzüşdürücü
Buketi Saf, meyvə tonları ilə
Şəkil
Diqər məlumatlar “Ağsu” qırmızı kəmturş şərabı Böyük Qafqaz dağlarının ətəyində, Şirvan bölgəsində yetişdirilən Saperavi və aborigen Mədrəsə üzüm növlərindən müasir texnologiya ilə hazırlanır. İncə dad, zərif ətir və rəng dolğunluğu kimi mükəmməl ahəngdarlığı özündə birləşdirən bu şərabın 16-18°C temperaturda içilməsi məqsədəuyğundur. Xüsusən isti ət və balıq yeməkləri ilə ideal uyğunluq təşkil edir.

Şahdağ

Kodu 2204
Adı Şahdağ
Şərabı istehsal edən firma “Xan”
Şərabın spirt faizi 9-12%
Şərabın həcmi
Şərabda istifadə olunan üzüm sortu Mədrəsə, xındoqnı
Rəngi Yaqutdan tünd yaqutuya qədər
Şərabın kateqoriyası Süfrə
Şərabın dadı Dolğun, harmonik, ekstraktiv
Buketi Saf, sorta məxsus
Şəkil
Diqər məlumatlar Yüksək keyfiyyətli çəhrayı kəmşirin süfrə şərabı, Azərbaycan Göygöl bölgəsində yetişdirilən “Mədrəsə” şirənin əzinti ilə qıcqırdılması yolu ilə hazırlanmışdır. Şəkərliliyini artırmaq məqsədilə şəraba qırmızı üzüm bəhməzi əlavə etmək olar.

Kürdəmir

Kodu 2204
Adı Kürdəmir
Şərabı istehsal edən firma “Xan”
Şərabın spirt faizi 16%
Şərabın həcmi
Şərabda istifadə olunan üzüm sortu Şirvanşahı
Rəngi Tünd yaqutu
Şərabın kateqoriyası Desert
Şərabın dadı Yumşaq, məxməri, bir qədər büzüşdürücü, spesifik tamlı
Buketi Zərif, meyvəli, qara qarağat tonları ilə
Şəkil
Diqər məlumatlar Yüksək keyfiyyətli tündləşdirilmiş qırmızı desert şərabı, Azərbaycan Göygöl bölgəsində yetişdirilən “Mədrəsə” üzüm növündən hazırlanmışdır, üzüm şirəsi əzinti ilə birlikdə qıcqırdılır etil spirit ilə tündləşdirilərək yüksək temperaturda saxlanılır. Şərab 3 il xüsusi zirzəmilərdə, palıd çəlləklərdə saxlanılır. Tündlüyü 16% həcm şəkər 160 q/dm3

Şamaxı

Kodu 2204
Adı Şamaxı
Şərabı istehsal edən firma “Şamaxı” şərab
Şərabın spirt faizi 16%
Şərabın həcmi 0,75 l
Şərabda istifadə olunan üzüm sortu Mədrəsə
Rəngi Tünd yaqutu
Şərabın kateqoriyası Desert
Şərabın dadı Dolğun ekstraktiv, harmonik
Buketi Meyvəli moruq tonları ilə
Şəkil
Diqər məlumatlar Kaqor şərabları öz adını qırmızı şərabları ilə məşhur olan Fransanın Kaqor şəhərindən götürmüşdür. “Kaqor Şamaxı” markalı qırmızı desert şərabı Şamaxı rayonunda becərilən Mədrəsə və Saperavi üzüm növlərinin əzintidə qıcqırdılaraq spirtlənməsi və 3 il palıd çəlləklərdə saxlanılması yolu ilə hazırlanır. Tünd qırmızı rəngə, təravətli böyürtkən ətrinə və mürəkkəb dada malikdir.

Mill

Kodu 2204
Adı Mill
Şərabı istehsal edən firma Az-Granata
Şərabın spirt faizi 16%
Şərabın həcmi 0,75 l
Şərabda istifadə olunan üzüm sortu Rkasiteli
Rəngi Tünd samanı
Şərabın kateqoriyası Desert
Şərabın dadı Yumşaq, dolğun, harmonik
Buketi Zərif xoş bal ətirli
Şəkil
Diqər məlumatlar Desert şərablar yüksək keyfiyyətli üzümdən xüsusi üsullarla hazırlanması ilə seçilir. XIX əsrdə Hummel qardaşları tərəfindən Gəncə şəhərində inşa edilən yeraltı şərab anbarında 30 il palıd çəlləklərdə saxlanılan “Mil” ağ desert şərabı soyuq üsulla süzülərək qablaşdırılmışdır. Tünd samanı rəngə, ətirli bal tonlu zərif buketə və harmonik dada malik “Mil” ağ desert şərabı xüsusən şirniyyat və çərəzlərlə gözəl ahəng yaradır.

Çinar

Kodu 2204
Adı Çinar
Şərabı istehsal edən firma “Abşeron” Şərab
Şərabın spirt faizi 9-12%
Şərabın həcmi 0,75 l
Şərabda istifadə olunan üzüm sortu Mədrəsə
Rəngi Açıq çəhrayıdan tünd çəhrayıya qədər
Şərabın kateqoriyası Süfrə
Şərabın dadı Dolğun yumşaq, harmonik
Buketi Saf sorta məxsus meyvə tonları ilə
Şəkil
Diqər məlumatlar Tünd nar rəngli bu şərab Mədrəsə və Kaberne-Sovinyon şərabların kupaj üsülu ilə hazırlanır. Çox gözəl struktura malikdir. Ətirdə qara gavalı meyvələrin notları özlərini büruzə verir. Özünə məxsus meyvə çalarıyla zəngin və məxməri dadla seçilir. Quşdan və qirmızı ətdən hazırlanmış yeməklər ilə gözəl uzlaşma təşkil edir. 16°-18°С-dək soyudulması məsləhətdir. Mənşə: Şərablar Azərbaycanın Şamaxı rayonunda yetişən və əl ilə yığılan tam dəymiş üzümdən klassik texnologiya üzrə emal edilib.

Tovuz

Kodu 2204
Adı Tovuz
Şərabı istehsal edən firma “Xan”
Şərabın spirt faizi 9-12%
Şərabın həcmi 0,75
Şərabda istifadə olunan üzüm sortu Bayanşirə və Rkasiteli
Rəngi Azacıq yaşıla çalan, açıq samanı
Şərabın kateqoriyası Süfrə
Şərabın dadı Təravətli, harmonik, tipik
Buketi Saf, gül tonları ilə
Şəkil
Diqər məlumatlar 1954-cü ildə təmal qoyulmuş və Azərbaycanın ən qədim üzüm bağlarından biri olan, İvanovka kəndinin bağında yetişdirilən Mədrəsə üzüm növündən ənənəvi texnologıya əsasında hazırlanmış təbii qirmızı turş şərabı. Tünd yaqut rənginə, xoş dada, meşə giləmeyvələrinin və ədviyyatın ətrinə malikdir. Dessertlər, pendir və hisə verilmiş qəlyanaltılarla ideal uyğunluq yaradır. Kaqor iştahın yaxşılaşmasınatəsir edir və qemoqlobini aşağı olan şəxslərə tövsiyə olunur.

Bakı

Kodu 2208
Adı Bakı
Şərabı istehsal edən firma “Abşeron şərab” ATSC
Şərabın spirt faizi 43%
Şərabın həcmi 0,5 l
Şərabda istifadə olunan üzüm sortu Yerli şəraitdə becərilən üzüm sortları
Rəngi Qəhvəyi çalarlı açıq qızılı
Şərabın kateqoriyası konyak
Şərabın dadı Yumşaq, həmahəng
Buketi Yüngül vanil tonları ilə
Şəkil
Diqər məlumatlar İstehsalına hələ 1946-cı ildən başlanılan “Bakı” konyakı “Az-Granata” MMC-də xüsusi texnologiya əsasında 8-10 illik konyak spirtindən istehsal olunur. Qızılı kəhrəba rəngə malik olan “Bakı” konyakı ağızda uzun müddət qalan harmonic, dolğun və şokolad tamlı dadı, vanil aromatlı incə ətri ilə xüsusən şam süfrəsinin əvəzedilməz içkisi olmağa əsl namizəddir.

Sadıllı

Kodu 2204
Adı Sadıllı
Şərabı istehsal edən firma “Xan”
Şərabın spirt faizi 10-14%
Şərabın həcmi
Şərabda istifadə olunan üzüm sortu Bayanşirə
Rəngi Yaşıla çalan samanıdan qızılıya qədər
Şərabın kateqoriyası Süfrə
Şərabın dadı Təravətli, yumşaq, harmonic, bir qədər acı
Buketi Sorta məxsus meyvə tonlu
Şəkil
Diqər məlumatlar Yüksək keyfiyyətli ağ süfrə şərabı, Azərbaycan Göygöl bölgəsində yetişdirilən “Şardone” üzüm növündən alınmış, təbii üzüm şirəsinin aşağı temperaturda qıcqırdılması yolu ilə hazırlanmışdır. Şərab xüsusi zirzəmilərdə 2 il saxlanılmışdır.

Nar

Kodu 2204
Adı Nar
Şərabı istehsal edən firma “Az-Granata”
Şərabın spirt faizi 10-12%
Şərabın həcmi 0,75 l
Şərabda istifadə olunan üzüm sortu Nar
Rəngi Qırmızıdan tünd qırmızıyadək
Şərabın kateqoriyası Süfrə
Şərabın dadı Yumşaq, harmonik
Buketi Sorta uyğun, ətirli
Şəkil
Diqər məlumatlar “Ağsu” nar şərabı eyni adlı rayonda tam yetişdirilən “Gülöyşə” nar növünün emalından alınan şirənin fermentləşdirilməsi yolu ilə hazırlanır. Nar meyvəsində olan faydalı maddələrin şərabda qorunub saxlanmasına imkan verən texnologiyaların tətbiqi onu müalicəvi və pəhriz xüsusiyyətli içkiyə çevirir. Könül oxşayan qırmızı rəngi və narın meyxoşluyğunu damla-damla hiss etdirməsi ilə seçilən bu şərab növü şirin desertlər və meyvələrlə gözəl uyğunluq təşkil edir.

Rkasiteli

Kodu 2204
Adı Rkasiteli
Şərabı istehsal edən firma “Abşeron” Şərab
Şərabın spirt faizi 9-12%
Şərabın həcmi 0,75 l
Şərabda istifadə olunan üzüm sortu Rkasiteli
Rəngi Açıq samanıdan açıq qızılıyadək
Şərabın kateqoriyası Süfrə
Şərabın dadı Yumşaq, harmonik
Buketi Sorta uyğun
Şəkil
Diqər məlumatlar Rkasiteli - təbii ağ kəmturş üzüm şərabı (Alc. 12%, e 0,75L ). Azərbaycanın cənubunda yetişdirilmiş yüksək keyfiyyətli, orta yetişən yerli üzüm sortundan hazırlanmışdır. Bu şərab saman rəngli, çox gözəl aperitiv və sərinləşdirici içki hesab olunur. Ənənəvi olaraq Salatlar, pendirlər , toyuq, dəniz məhsulları və balıq ilə gözəl uzlaşma təşkil edir.

Kaberne

Kodu 2204
Adı Kaberne
Şərabı istehsal edən firma “Abşeron” şərab
Şərabın spirt faizi 10-13%
Şərabın həcmi 0,75 l
Şərabda istifadə olunan üzüm sortu Kaberne
Rəngi Yaqutdan tün yaqutuyadək
Şərabın kateqoriyası Süfrə
Şərabın dadı Harmonik, süfrə şərabına uyğun
Buketi Kaberne sortuna uyğun
Şəkil
Diqər məlumatlar “Kaberne” üzümündən hazırlanan “Kaberne” qırmızı, turş, süfrə üzüm şərabının istehsalına aid edilir.

Mədrəsəli

Kodu 2204
Adı Mədrəsəli
Şərabı istehsal edən firma “Az-Granata”
Şərabın spirt faizi 9-14%
Şərabın həcmi 0,75 l
Şərabda istifadə olunan üzüm sortu Mədrəsə
Rəngi Yaqutdan nar rənginə qədər
Şərabın kateqoriyası Süfrə
Şərabın dadı Süfrə tam və xarakterik meyvə tonu
Buketi Sorta məxsus meyvə tonları ilə
Şəkil
Diqər məlumatlar 1954-cü ildə təmal qoyulmuş və Azərbaycanın ən qədim üzüm bağlarından biri olan, İvanovka kəndinin bağında yetişdirilən Mədrəsə üzüm növündən ənənəvi texnologıya əsasında hazırlanmış təbii qirmızı turş şərabı. Tünd yaqut rənginə, xoş dada, meşə giləmeyvələrinin və ədviyyatın ətrinə malikdir. Dessertlər, pendir və hisə verilmiş qəlyanaltılarla ideal uyğunluq yaradır. Kaqor iştahın yaxşılaşmasınatəsir edir və qemoqlobini aşağı olan şəxslərə tövsiyə olunur

Mədrəsə

Kodu 2204
Adı Mədrəsə
Şərabı istehsal edən firma “Abşeron şərab” ATSC («Апшерон вино» ATSC)
Şərabın spirt faizi 10-14%
Şərabın həcmi 0,75 л
Şərabda istifadə olunan üzüm sortu Мадраса
Rəngi Темнее гранатового цвета, почти гранатовый цвет
Şərabın kateqoriyası Столовое
Şərabın dadı Гармоничный насыщенный бархатистый
Buketi Фруктовый тон
Şəkil
Diqər məlumatlar Основанный в 1954 году в одном из древнейших садов Азербайджана в селе Ивановка был выращен сорт винограда Мадраса, из которого на основе традиционной технологии было произведено натуральное красное кислое вино Мадраса. Имеет темно-рубиновый цвет, приятный вкус, аромат лесных ягод и специй. Создает идеальную гармонию с десертами, сырами и копчеными закусками.