Fermerlərə göstərilən aqroxidmətlər

  • Yeni üzüm bağlarının salınmasına dair tövsiyələr
  • Quru budama işləri
  • Bağların xəstəlik və zərərvericilərdən qorunması
  • Aqronomik işlər (suvarma, torpaq becərmələri və s.) barədə məlumatlar və praktiki köməkliklər
  • Dəmyə və sulu suvarma şəraitdə yerləşməsinə uyğun olaraq differensial qaydada aqrotexniki qulluq işlərinin aparılması
  • Ayrı-ayrı sort və hibridlərin şəraitə uyğun yerləşdirilməsi və onlara aqrotexniki qulluq qaydalarının göstərilməsi
  • Becərmə, gübrələmə, dərmanlama və s. haqqında tövsiyələr, kitabçalar, broşuralar.
  • Təbii risk amillərindən (dolu, şaxta, gün yanıqları və s.) üzümün qorunması tədbirləri
  • Quraqlıqdan üzümün qorunması
  • Dəmyə şəraitində üzümün yetişdirilməsi

Üzümçü fermerlər və fərdi sahibkarlar üçün üzümlüklərə aqronomik xidmətlərin göstərilməsi mövcuddur.

Əlaqə nömrələri:

(051) 515-11-12 Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun “Üzümün aqrotexnikası” şöbəsinin müdiri aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Azər Şükürov

(050) 316-12-94 Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru Vüqar Səlimov