Structure

 1. Rəhbərlik
 2. Hüquq, kadr və kargüzarlığın təşkili
 3. İnformasiya təminatı və elmi nəticələrin tətbiqi şöbəsi
 4. Üzümün emalı və şərabın texnologiyası şöbəsi
 5. Üzümün aqrotexnikası şöbəsi
 6. Ampeloqrafiya, seleksiyavə tinglikşöbəsi
 7. Üzümçülükvə tingçilikşöbəsi
 8. Təsərrüfatşöbəsi
 9. İnteqrirmübarizə texnologiyaları laboratoriyası
 10. Biokimyəvitədqiqatlarvə keyfiyyətə nəzarət
 11. Aqrokimya laboratoriyası
 12. Üzümün saxlanması, qurudulması və təkrar emalı laboratoriyası
 13. Gəncə Təcrübə Stansiyası
 14. Üzümün emalı laboratoriyası
 15. Şamaxı Təcrübə Stansiyası
 16. Cəlilabad Dayaq Məntəqəsi